Part of the solution - concrete IT architectuur diensten

In januari 2009 is Part of the solution gestart als een freelance onderneming opgericht door Chris van Zadel. De onderneming stelt zich tot doel tot het bieden van concrete software oplossingen die direct bijdragen aan de strategische doelen die onze klanten zich hebben gesteld. Inhuur van mij, Chris van Zadel, is mogelijk op projectbasis of als strategische samenwerking. Hierbij kan ik u helpen door het uitvoeren van verschillende (interim-) rollen: solution architect, enterprise architect, product owner, software architect. Neem gerust contact op!

COMPETENTIES

Organisatorische veranderingen gedreven door IT hebben een wisselend resultaat voor de organisatie. Vrijwel in alle gevallen leidt dit tot een toename van complexiteit voor de belanghebbenden. Werken onder architectuur voorkomt dat er misverstanden ontstaan over het doel en houdt alle betrokkenen 'binnen boord'. Op deze manier zorgt de IT investering tot een blijvende bijdrage aan de organisatie en weten alle belanghebbenden, waar de grenzen van de oplossing liggen. Zo ontstaat er een eenduidig beeld bij bijvoorbeeld de programmeur, business owner en eindgebruiker.
Onduidelijkheden hierover leiden tot oplossingen die complexer zijn dan strikt noodzakelijk : dit staat succes veelal in de weg. Door architectuur-denken toe te passen op software ontwikkeling, wordt de complexiteit van de software en zijn omgeving verkleind. Dit betreft vooral de technische belanghebbenden, zoals programmeurs en technisch beheerders. Als architectuur strategisch wordt ingezet, dan is het mogelijk de resultaten een directe relatie te laten hebben voor de strategie/missie van de organisatie. Er wordt op dat moment gesproken van 'enterprise architectuur'.
Het unieke aspect van Part of the Solution is dat het in staat is resultaat te boeken op beide terreinen : op het gebied van enterprise archtectuur en/of op het gebied van software architectuur.

Uitgangspunt van Agile software development is dat de requirements gaandeweg pas zijn defintieve vorm zal aannemen. Gevolg hiervan is dat het beheersen van middelen en de controle op deze middelen niet meer klassiek van tevoren wordt bepaald, maar dat de lerende organisatie dat gedurende het proces 'managed'. Hierdoor zal, uiteindelijk, het optimale resultaat worden geboekt binnen de beschikbare middelen. De Scrum methodiek is een samenwerkingsvorm waarbij vertrouwen, leren en het nemen van verantwoordelijkheid centraal staat bij de indiduele professionals. Een 'team van gelijken' werkt elke dag opnieuw samen door actief informatie en kennis te delen, gefaciliteerd door de Scrum master.

Software applicaties staan tegenwoordig niet meer op zich ! Ze maken onderdeel uit van een netwerk van 'apps' die al dan niet door samen te werken een bepaald (maatschappelijk) nut vertegenwoordigen. Door software als een product te beschouwen, wordt de 'verwachtingskloof' met gebruikers van de software gedicht. Dit vergt een mindset die past bij productontwikkeling voor alle betrokkenen in alle fases van de 'product lifecycle'.

Doordat Chris van Zadel ruime ervaring heeft in het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van e-commerce en webshops, bezit hij ook ruime ervaring en inzicht in de (primaire) e-commerce processen. Hierdoor is het mogelijk om, door middel van deze domeinkennis, best practises te overleggen tijdens de inrichting/optimaliseren van deze processen.

Het selecteren van een technologie partner zonder inhoudelijke technische kennis zet je als inkopende partij op achterstand. Chris kan een rol vervullen bij het beoordelen van de leveringscapaciteit van partners. Waarbij zowel de competenties als de kwaliteit van de inhoudelijke oplossingen kunnen worden beoordeeld.

Als software ontwikkeling niet meer alleen betrekking heeft op een losstaande toepassing, maar dat er interactie en daarmee onderlinge afhankelijkheid ontstaat, zal er een platform nodig zijn die dat faciliteert. Het ontwikkelen van zo'n platform is een specialisme op zich ! Dit heeft in een niet geringe mate te maken met het feit dat het belang van het beschikbaar zijn van het platform vele male hoger is dan van een losse applicatie. Dit stelt hoge eisen aan de mindset en kennis op het gebied van 'schaalbare infrastructuur' van alle betrokkenen.

SOFTWARE DEVELOPMENT SKILLS

Software architectuur
100%
Data architectuur
100%
C# development
86%
Microsoft Sharepoint
75%
Microsoft enterprise library
96%
Microsoft MVC 4/5
86%

SAMENWERKINGEN

CALL FOR ACTION

Sinds November 2012 is Chris van Zadel associate van de coöperatie 'call for action'. Call for Action is een full service bureau. Het adviseert en realiseert op het gebied van online business.De organisatie is gemodelleerd naar samenwerking tussen experts. Call for Action is een coöperatie, waar 30 specialisten mede-eigenaar van zijn. Allen senior professionals, die hun specifieke kennis en ervaring graag inbedden in de full-service-propositie van Call for Action.


BLUE OCEAN FISHING

In 2010 ontstonden allerlei ideeëen om kleine ondernemers in het MKB, die normaal verstoten blijven van bruikbare (simpele) oplossingen, te voorzien van bruikbare applicaties met specifieke functies. Dit heeft geleid tot de oprichting van BLUE OCEAN FISHING. Met als concreet resultaat een portal voor rijbewijs/rijscholen RIJBEWIJSINFO.NL.

Beleef eens zelf de klanten

0
0
0
0

Wie is Chris?

Doordat ik mijn hele leven al gefascineerd ben door IT, is een carriere in Software Development niet zo vreemd. Realiserend dat de grootste uitdaging in het efffectief ontwikkelen van technologische toepassingen vaak niet in techniek zit, maar in de toepassing ervan door alle betrokkenen, is een carriere in IT architectuur een logisch gevolg. Op het moment dat je door hebt dat je met overtuiging oplossingen kunt presenteren en weet hoe zakelijke dienstverlening werkt, ben je ineens ondernemer. Als er een interesse in menselijk- en systeemgedrag ontluikt ....................

Chris van Zadel

Owner of part of the solution